Intensiivivaiheen hoito ja kuntoutumisen ohjaaminen

Kuntoutumissuunnitelma

Varsinainen kuntoutumissuunnitelma laaditaan sitten, kun kuntoutujan tilanne on vakiintunut ja jäljellä oleva toimintakyky ja toimintakyvyn puutokset voidaan luotettavasti arvioida.

Kuntoutumissuunnitelman merkitys

 • varmistaa yhtenäiset ohjaamistavat ja riittävät toistot

 • turvaa ohjaamisen yksilöllisyydenlähtökohtana kuntoutujan voimavarat, yksilölliset kuntoutumistarpeet ja elämäntilanne

 • ohjaa joustavasti kuntoutumisprosessin etenemistä - suunnitelman jatkuvuus, tarkistaminen ja muuttaminen

 • ehkäisee kuntoutujan syrjäytymistä - suunnitelman jatkuvuus

 • toimii kuntoutumisen arvioinnin ja seurannan välineenä

 • toimii verkostotyön ja kuntoutuksen jatkuvuuden apuvälineenä

Kuntoutumissuunnitelman sisältö

  Kuntoutumistarpeen arviointi:

 • kuntoutujan, läheisten ja hoitotiimin välisenä yhteistyönä valmiiksi kehitetyt mittarit, esim. FIM

  Päätavoite

 • optimaalinen, kuntouttamisprosessissa todennäköisesti saavutettava toimintakyky

  Osatavoitteet

 • turvaavat kuntoutumisen vaiheittaisen etenemisen pienin askelin

 • seuranta- ja arviointivälit lyhenevät ja suunnitelmaa voidaan tarvittaessa muuttaa

 • edistymisen osoittaminen lyhyin aikavälein lisää kuntoutujan toiveikkuutta ja motivaatiota

  Ohjaamiskeinojen suunnitelma

 • konkreettisten keinojen kirjaaminen yhdenmukaistaa ohjaamiskäytäntöjä ja turvaa toistot

  Arviointisuunnitelma

 • turvaa kuntoutujan motivoitaation ja kuntoutuksen jatkuvuuden myös kuntoutumisyksiköiden välillä ja kotihoidossa

Lähde: Tampereen kaupunki, Tampereen ammattiopisto/Tampereen terveydenhuolto-oppilaitoksen sivut:

http://koulut.tampere.fi/materiaalit/avh/index.html

Potilasohjeita:

Linkit johtavat Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin potilasohjeisiin

AVH-häiriöisen akuttivaiheen hoito
http://ohjepankki.vsshp.fi/fi/2815/5079/

Voiko AVH:n jälkeen ajaa autoa?
http://ohjepankki.vsshp.fi/fi/2820/5097/

Riskitekijät ja uusiutumisen esto
http://ohjepankki.vsshp.fi/fi/2815/5080/

Läheisen kriisi
http://ohjepankki.vsshp.fi/fi/2818/5093/

Päivän Ajatus

Potilasjärjestöjä ja vertaistukea

Muista myös nämä

Omaisena saatat tarvita valtakirjan sairastuneen asioiden hoitoon

KELA palvelee sairauspäivärahoissa & kuntoutuskysymyksissä

Sairaalan sosiaalityöntekijä auttaa hakemusten teossa ja on työnsä puolesta varustettu ajatasaisella tiedolla

Työpaikan työterveyshuolto/sairauskassa neuvoo omalta osaltaan

Älä jää tilanteesi kanssa yksin!

Seurakunnan/kunnan sosiaalityöntekijät/diakonit ovat auttamisen ammattilaisia

Potilasjärjestöillä on vertaistukitoimintaa sairastuneille ja omaisille